POWRÓT

Opracowanie objęło swym zakresem wykonanie projektu koncepcyjnego dla terenu objętego inwestycją na podstawie koncepcji uzgodnionej i zaakceptowanej przez Biuro Miejskiego Architekta Zieleni oraz przedstawionej i skonsultowanej z mieszkańcami dzielnicy Czechów Północny.

Projekt koncepcyjny rewitalizacji powstawał w idei wkomponowania i ujednolicenia istniejących terenów zieleni o naturalnym charakterze. Koncepcja ma za zadanie wytyczać kierunek działania oraz zaprezentować takie rozwiązania projektowe, które będą możliwe do realizacji w etapach. Dzielenie na etapy przestrzeni jest istotne ze względu na duży obszar założenia objętego opracowaniem, co również umożliwi późniejsze finansowanie w sytuacji pozyskania większych środków finansowych, ewentualnych przekształceń, rozbudowy otoczenia, czy zmian w infrastrukturze. 

LOKALIZACJA - DZIELNICA CZECHÓW PÓŁNOCNY - LUBLIN

WSPÓŁPRACA - ZIELONA LINIA AGNIESZKA IŻYCKA

POWIERZCHNIA - OK 10 000 m2

PROJEKT - 2020

INWESTOR - MIASTO LUBLIN, BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI

CZECHÓW PÓŁNOCNY - LUBLIN

PROJEKT KONCEPCYJNY REWITLIZACJI TERENÓW ZIELENI
ZE STREFAMI REKREACJI I WYPOCZYNKU W DZIELNICY CZECHÓW PÓŁNOCNY

BOGUSZ STUDIO Architektura Krajobrazu

Michał - 513-445-551

Agnieszka - 500-640-313

bogusz.studio@gmail.com                                                                                                                                                                                                                       Copyrights 2021 BOGUSZ STUDIO Architektura Krajobrazu