POWRÓT

Kompleks hotelowy, leżący po sąsiedzku z osiedlem Anchoria,  miał do niego nawiązywać stylem oraz roślinnością. Zachowano  styl nadmorski z ulubionymi gatunkami traw ozdobnych jak również  brzozą pożyteczną. Na skarpach zaproponowano ułożenie ozdobnych głazów, pomiędzy którymi nasadzono roślinność.  rośliny zadarniające, utrzymujące skarpy oraz dobrze znoszące warunki na terenach pochyłych, głównie sosna kosodrzewina oraz jałowiec nabrzeżny.

LOKALIZACJA: MECHELINKI - GDYNIA

POWIERZCHNIA: kompleks 5 400 m2,  zieleń 2 400 m2

PROJEKT, 2017

ARCHITEKTURA - DG ARCHITEKCI

ZIELEŃ PRZY HOTELU 

ANCHORIA APARTHOTEL

Copyrights 2021 BOGUSZ STUDIO Architektura Krajobrazu