NADZÓR DENDROLOGICZNY

Copyrights 2024 BOGUSZ STUDIO Architektura Krajobrazu

KONTAKT

telefon: - 513-445-551, 500-640-313

email: bogusz.studio@gmail.com     

                                               

SKONTAKTUJ SIĘ

PEŁEN ZAKRES NASZYCH USŁUG:

Nadzór dendrologiczny to szereg działań związanych z ochroną drzewostanu na terenie budowy wykonywany przez specjalistów ds. nadzoru dendrologicznego.

 • nadzór Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni

 • nadzory dendrologiczne nad inwestycją

 • nadzory autorskie i inwestorskie nad inwestycją

 • inwentaryzacje i gospodarki drzewostanem

 • projekty nasadzeń zastępczych

 • ocena stanu zdrowotnego i statyki drzewostanu

 • ocena drzew przed inwestycją w kontekście ich szans rozwoju po zakończeniu prac budowlanych

 • program ochrony drzew na placu budowy

Celem nadzoru dendrologicznego jest kontrola prac wykonywanych w trakcie realizacji inwestycji w otoczeniu drzew, pomoc w spełnieniu wymogów zapisanych w uzgodnieniach Zamawiającego i innych aktach prawnych, tak aby Wykonawca mógł bez opóźnień realizować prace budowlane.

 • Wykonujemy inwentaryzację dendrologiczną z gospodarką drzewostanu niezbędną w procesie inwestycyjnym.

 • PROJEKTUJEMY rozwiązania dla ochrony drzew na placu budowy - PLANY OCHRONY DRZEW.

 • Wskazujemy i doradzamy organizację prac budowalnych na terenach zadrzewionych.

 • Przeprowadzamy ocenę drzew w kontekście ich szans rozwoju po zakończeniu prac budowlanych.

 • Wskazujemy konieczne działania ochronne i nadzorujemy ich wykonanie.

 • Kompleksowo doradzamy w odniesieniu do rozwiązywania problemów z zakresu zieleni w odniesieniu do wymagań projektu i budowy.