Prace przy drzewostanie

Celem nadzoru dendrologicznego jest kontrola prac wykonywanych w trakcie realizacji inwestycji w otoczeniu drzew, pomoc w spełnieniu wymogów zapisanych w uzgodnieniach Zamawiającego i innych aktach prawnych, tak aby Wykonawca mógł bez opóźnień realizować prace budowlane.

  • Wykonujemy inwentaryzację dendrologiczną z gospodarką drzewostanu niezbędną w procesie inwestycyjnym.

  • PROJEKTUJEMY rozwiązania dla ochrony drzew na placu budowy - PLANY OCHRONY DRZEW.

  • Wskazujemy i doradzamy organizację prac budowalnych na terenach zadrzewionych.

  • Przeprowadzamy ocenę drzew w kontekście ich szans rozwoju po zakończeniu prac budowlanych.

  • Wskazujemy konieczne działania ochronne i nadzorujemy ich wykonanie.

  • Kompleksowo doradzamy w odniesieniu do rozwiązywania problemów z zakresu zieleni w odniesieniu do wymagań projektu i budowy

  • Reprezentujemy Wykonawców przed Zamawiającym oraz innymi organami opiniującymi

 

    Widzimy rozwiązania tam gdzie inni ich nie widzą

NADZÓR DENDROLOGICZNY

Nadzór dendrologiczny to szereg działań związanych z ochroną drzewostanu na terenie budowy wykonywany przez specjalistów ds. nadzoru dendrologicznego.

SKONTAKTUJ SIĘ

BOGUSZ STUDIO Architektura Krajobrazu

Michał - 513-445-551

Agnieszka - 500-640-313

bogusz.studio@gmail.com                                                                                                                                                                                                                       Copyrights 2021 BOGUSZ STUDIO Architektura Krajobrazu